”Ve den som inte under de första ögonblicken av en kärleksförbindelse tror att den skall vara för evigt.”

Benjamin Constant