”Vi läker inte våra sår genom att älta det förgångna. Vi läker våra sår genom att leva i nuet.”

Marianne Williamson